IMG_3173.jpg

Teadmised ja koolitused

 

Kõik mänguväljaku kontrollimisi või parandusi läbiviivad isikud peavad omama selleks vajalikke teadmisi ja kogemusi. Soovitav on, et isikud, kes viivad läbi regulaarseid kontrollimisi visuaalse vaatlemise teel, omaksid selles osas vähemalt baaskoolitust. Mänguväljaku eest vastutav võiks taotleda ühte sellealast koolitust iga-aastase baaskontrolli raames.

 

Playsafe OÜ pakub oma klientidele baaskoolitust hoolduse ja kontrollimise läbiviimiseks, seda nii mänguväljaku iga-aastase baaskontrolli raames kui eraldi. Koolituse raames anname ülevaate nii valdkonda reguleerivast seadusandlusest kui ka standardi EVS-EN 1176 olulisematest nõuetest ning jagame näpunäiteid eri liiki kontrollide läbiviimiseks.

 

Kui oled huvitatud oma teadmiste ja seeläbi mänguväljakute turvalisuse tõstmisest, siis küsi pakkumist siit.