top of page

PLAYSAFE OÜ on Eestis tegutsev ettevõte, mis tegeleb riskianalüüsil põhineva laste mänguväljakute ja vabaaja spordiväljakute kui rajatiste ohutuse hindamisega valdkonnale kohalduvate standardite ja juhendite alusel. Põhiline standardiseeria mida kasutame oma ohutuse hinnangutes on EVS-EN 1176 "Mänguväljaku seadmed ja aluspind". Meie eesmärk on läbi riskianalüüsil põhinevate ohutushinnangute tõsta turvalisust erinevatel väljakutel, samuti teadvustada tootjatele, ehitajatele, paigaldajatele, omanikele ning kasutajatele erinevaid ohte väljakutel. 

Playsafe OÜ pakub teenust kolmanda sõltumatu osapoolena. Meie ettevõte ega meie personal ei tegele mänguväljakute, vabaaja spordiväljakute ja nendele paigaldavate seadmete kavandamise/tootmise/tarnimise/paigaldamise/teenindamise ega hooldamisega, seetõttu saame olla oma hinnangutes sõltumatud ja erapooletud. 

Playsafe OÜ poolt pakutavad peamised ohutuse hindamise liigid on:

  • kasutuseelne/paigaldusjärgne ülevaatus/audit

  • iga-aastane põhiülevaatus/perioodiline ülevaatus/audit

Teenus on mõeldud eelkõige väljakute omanikele või omaniku poolt volitatud haldusfirmadele, kes on vastutavad rajatise ohutuse eest selle eluea jooksul. Meie peamised kliendid on kohalikud omavalitsused, lasteaiad, korteriühistud, kinnisvarahaldus ettevõtted ning eraisikud.

PLAYSAFE OÜ personal koosneb selle valdkonna pädevatest isikutest/inspektoritest, kes on oma kompetentsi/pädevust tõendanud läbi personali sertifitseerimise tehnilises raportis CEN/TR 17207 toodud korras ja tasemel 3 (Level 3). Tase 3 on vajaminev kompetentsitase, et pakkuda riskianalüüsil põhinevat mänguväljakute inspekteerimisteenust.  Täiendav informatsioon Meie kompetentsi kohta on loetav siit.  

Rohkem infot leiate lehekülje päisest vastavatest teemadest.

Ohutut mängimist!

#playsafehoolib #hoolisinaka

Meie meeskond

Sertifikaadid

Paavo Ruzitsh

  • Grey LinkedIn Icon

Playsafe OÜ

Tegevjuht

Inspektor (Level 3)

INS 04 0001

PLAYSAFE OÜ 

reg.kood 12605286  

telefon: +372 52 987 06      

e-mail: info@playsafe.ee      

koduleht: www.playsafe.ee

Eesti, Estonia

Mina.png
bottom of page